Úvodná stránka

Vitajte na našej webovej stránke!

Naša spoločnosť sa dlhodobo zaoberá výškovými prácami.
Medzi naše hlavné aktivity patrí

  • ochrana proti vtáctvu,
  • montáž reklám,
  • čistenie a náter konštrukcií,
  • rekonštrukcia a údržba stavebných objektov,
  • orezávanie a spilovanie stromov – arboristika,
  • umývanie vo výškach a ostatné práce vo výškach.
  • Inštalácia svetelných zdrojov a elektrických zariadení
  • Montáž a revízie bleskozvodov
  • Odstraňovanie snehu zo striech a zimná údržba

Komplexnú ponuku našich služieb môžete pozrieť v sekcii naše služby.

V poslednom období sa špecializujeme aj na protiplesňový systém